เมนูหลัก

บริการประชาชน - มาตรฐานการปฏิบัติงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2562150
คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น14
คู่มือการปฏิบัติงานการใช้งานระบบข้อมูลกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Info ใหม่)14
คู่มือการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง14
คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบการคลัง-การเงิน การบัญชี และพัสดุ อปท.13
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี16

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB