เมนูหลัก

บริการประชาชน - มาตรฐานการปฏิบัติงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประมวลจริยธรรม พ.ศ. 25621111
คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น116
คู่มือการปฏิบัติงานการใช้งานระบบข้อมูลกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Info ใหม่)119
คู่มือการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง116
คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบการคลัง-การเงิน การบัญชี และพัสดุ อปท.114
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี118

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB