เมนูหลัก

บริการประชาชน - มาตรฐานการปฏิบัติงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2562172
คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น115
คู่มือการปฏิบัติงานการใช้งานระบบข้อมูลกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Info ใหม่)113
คู่มือการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง115
คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบการคลัง-การเงิน การบัญชี และพัสดุ อปท.112
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี118

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB